TOP
页面翻译
您当前位置:首页 > 词句 > 句典


分类

常用词汇

简明

Mìng kú fàrm dìfia,bǒr wern pǎrn jêe,pǔtò lěo xèo

[]

我命犯天煞孤星,无伴终老,孤独一生

属性

词源:原生词

文种:坎兰拼音

分类:

土语区: 布依一,

流行地区:罗甸,望漠,惠水

发布时间:2012-03-08 01:36:12

更新时间:

详解

我命犯天煞孤星,无伴终老,孤独一生
英语:I was doomed to be alone,and no companion through all my life,the lonely life
百度翻译:I die alone,and wihout end,the lonely life
关于我们-